Objectwijs Deel 2, 3 of 4: verdieping in thema's voor het voortgezet onderwijs 

Wij zijn Makers van Morgen en wij hebben lesmateriaal ontwikkeld waarmee docenten een rijke leeromgeving kunnen bieden aan hun leerlingen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen toekomstbewust te maken en zichzelf als waardevol instrument te ervaren voor een betere wereld. Wij werken daarin samen met objecten (uit de Leidse musea) als onze co-creators, verhalenvertellers & verbinders tussen heden, verleden en de toekomst.

Voor wie?

Objectwijs Deel 2, 3 en 4 zijn inzetbaar voor het hele Voortgezet onderwijs. Deze delen omvatten de overkoepelende thema's Vrijheid, Identiteit & Participatie. Binnen deze thema's gaan leerlingen aan de slag met maatschappelijke sub-thema's verbonden aan de Sustainable Development Goals. Leerlingen doen o.a. onderzoek door het lezen van uitgebreide bronteksten. 

 

In de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs kan begeleiding door de docent (nog) wenselijk zijn. Vanaf middenbouw zouden leerlingen zelfstandig met het lesmateriaal aan de slag kunnen. Uiteraard is dit geen algemeen toepasbare regel, elk kind is anders. Objectwijs kan daarom uitgevoerd worden in verschillende werkvormen. We komen graag langs om te vertellen over de mogelijkheden.

Wat?

 

In verschillende Leidse musea kunnen de leerlingen het onderzochte object in het echt bekijken en een uniek Objectwijs object-interview met het object doen. Ook kunnen ze daar aan de slag met de tentoonstellingsvragen. Het is ook mogelijk direct te starten met de objecten in de klas via ons online 3D tentoonstelling. 

Vervolgens gaan ze in de klas aan de slag met verdieping. Eerst onderzoeken ze de context van het object in het verleden aan de hand van bronmateriaal. Daarna krijgen ze een onderzoeksvraag m.b.t. een maatschappelijk vraagstuk en vergelijken ze het verleden met een situatie uit het heden. Dit doen ze aan de hand van vragen uit verschillende vakgebieden (op Objectwijskaarten), om zo gezamelijk tot een rijk en genuanceerd antwoord te komen. Gevolgd door een presentatie naar eigen keuze, bijvoorbeeld een museumdebat of een Design-uitwerking. 

Lesmateriaal:

- Een leerling Objectwijs-website met begeleidende uitlegfilmpjes  & Objectwijs-onderzoekskaarten

- Beschikbare downloads om vragen voor het museumbezoek te downloaden

- Een online tentoonstelling om te bezoeken

- Aanvullend kan Makers van Morgen begeleiding bieden bij het museumbezoek en/of de presentatie gezamelijk vormgeven. 

Zie ook onze Design Workshops, eventueel ter voorbereiding op het maken van een presentatie: Gastlessen & Docenttrainingen | Makers van Morgen

Wanneer? Als jij:

- met je klas aan de slag wil met het toepassen van interventies uit het NPO-menu (lees hier meer: Nationaal Programma Onderwijs | Makers van Morgen)

- verdieping en/of een werkvorm zoekt om toekomstbewust onderwijs vorm te geven​

- cultuureducatie, wereldorientatie, burgerschap en 21 eeuwse vaardigheden samen wil brengen in de praktijk​

- verleden, heden en toekomst met elkaar wil verbinden​

- les wil geven in verbinding met de wereld buiten de schooldeuren​

- handvatten voor onderwijsvernieuwing zoekt​

- een lesmethode aan wil bieden zonder zelf inhoudelijk voor te hoeven bereiden​

- leerlingen eigenaarsschap van hun onderzoek wil geven en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van  verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij de leerlingen​

- leerlingen van en met elkaar willen laten leren met ruimte voor eigen en de ander zijn/haar interpretaties, talenten en kwaliteiten​

- een verrijkende leeromgeving wil aanbieden aan leerlingen door vanuit meerdere perspectieven de wereld te helpen onderzoeken​

 

​Bekijk hier een voorbeeld van uitvoering: Aan de slag met Objectwijs VO | Makers van Morgen

Bekijk hier de mogelijkheden voor een eindpresentatie met Makers van Morgen

 

Voor vragen en extra informatie over het Objectwijs lesmateriaal stuur een mail naar: info@objectwijs.nl of kijk op:  plan een kennismakingsgesprek bij jou op school via: Kennismaken met Objectwijs lesmateriaal | Makers van Morgen 

Neem contact met ons op. We komen graag langs om je te vertellen over onze  educatieve pakketten!